Powrót

MINI OGRÓDEK MIEJSKI

Siedmioletni ogródek przy szeregowcu.

Wytyczne : podział przestrzenny,nawierzchnie,element wodny,izolacja,zieleń.

© Copyright 2017 GardenProjekt.
Wszystkie prawa zastrzeżone.