Powrót

REWALORYZACJA PARKU

Rewaloryzacja historycznego parku podworskiego.

Przeznaczenie docelowe - obiekt restauracyjno - hotelowy.Wytyczne: zagospodarowanie brzegów istniejącego stawu, wytyczenie ścieżek i alejek , aranżacja plenerowej restauracji , wprowadzenie elementu wodnego , dobór zieleni, oświetlenie.

© Copyright 2017 GardenProjekt.
Wszystkie prawa zastrzeżone.