Oferta :

- projektowanie ogrodów indywidualnych - projekty zieleni osiedlowej
- projekty otoczenia budynków    użyteczności publicznej z uwzględnieniem najnowszych trendów
- projekty nawierzchni utwardzonej
- wizualizacje
- projekty rewaloryzacji historycznych terenów zabytkowych
- projekty modernizacji parków, skwerów, zieleńców
- inwentaryzacja dendrologiczna
- prowadzenie nadzoru autorskiego
- kosztorysy wykonawcze

 

 

Dodatkowo:

- projekty elementów małej architektury (altany, pergole, zbiorniki wodne i in.)
- projekty automatycznego nawadniania
- realizacja projektów terenów zieleni
- budowa zbiorników wodnych
- budowa kamiennych elementów ogrodowych (ogrodzenia, murki oporowe, grile oraz place ogrodowe i in.)
- zakładanie systemów nawadniających
- pielęgnacji terenów zieleni 

Wszelkie prawa do zawartości serwisu zastrzeżone powered by Duonet