• Ogrody przydomowe.
 • Zieleń przy obiektach uzyteczności publicznej.
 • Rozległe tereny publiczne  (powierzchnie w otwartym krajobrazie).
 • Zielone dachy/ tarasy/ balkony.

  Założenia ekstensywne - przy zastosowaniu roślin niewymagających  (mchy, zioła, trawy, byliny z grupy sukulentów które  są w dużym stopniu samowystarczalne).

  Założenia intensywne – przy zastosowaniu bylin , krzewów i drzew oraz nawierzchni  trawnikowych, kamiennych , żwirowych , brukowych, w połączeniu z elementami małej architektury (donice , pergole , trejaże, ławki i zbiornikami wodnymi ).
   
 • Oranżerie, ogrody zimowe  - zieleń.
 • Aranżacje zieleni we wnętrzach mieszkań, biur, hoteli itp.
 • Ścieżki i nawierzchnie  (podział przestrzenny, dobór materiałów).
 • Ogrodzenia frontowe.
 • Mała architektura (altany, pergole, trejaże, kuchnie ogrodowe, place zabaw, murki ogrodowe , domki narzędziowe, budynki gospodarcze, wiaty garażowe, carporty, i in.)
 • Zbiorniki i elementy wodne (stawy ogrodowe, oczka wodne, kaskady, fontanny, ścianki wodne).
 • Ogrodowe SPA/ strefy wypoczynku (z zastosowaniem elementów takich jak wanna ogrodowa (jacuzzi), basen, ruska bania, sauna fińska, prysznic ogrodowy, i in.)
 • Iluminacje - tworzenie nastroju w ogrodzie poprzez odpowiedni dobór oświetlenia.
 • Trawniki (z siewu, z rolki, hydrosiew) – dobór mieszanki, zalecenia, porady dot. pielęgnacji).

Aby stworzyć projekt ogrodu, który spełniałby wszystkie wymagane założenia, potrzebne są trzy spotkania w trakcie jego powstawania.

1. Należy  przedłożyć zwymiarowaną mapę działki z naniesioną lokalizacją budynku, przebiegiem przyłączy i oznaczonym kierunkiem północy N (dopuszczalny jest również schematyczny rys. odręczny) oraz rzutu budynku (jeśli taki istnieje) .

2. Pierwsza wizyta w terenie - przyjazd do klienta w celu dokonania pomiarów działki, zbadania właściwości gleby, określenia charakteru otaczającego krajobrazu, punktów widokowych oraz szczegółowego ustalenia oczekiwań klienta dotyczących wyglądu i przeznaczenia ogrodu oraz  określenie stylu.

Każdy styl "rządzi się swoimi prawami", dominują w nim różne gatunki roślin oraz elementy małej architektury ogrodowej. Wszystkie te elementy muszą ze sobą harmonizować. Nie jest ważna idealna dokładność, lecz uchwycenie klimatu danego stylu.
 

 • STYL HAMPTON - w nadmorskim klimacie.
 • NATURALISTYCZNY/KRAJOBRAZOWY – dot. często ogrodów o dużej powierzchni.
 • ANGIELSKI – najczęściej ogród bylinowy o charakterze wiejskim .
 • MINIMALISTYCZNY – z dominującą rolą roślin formowanych i ograniczona ilością gatunków i odmian.
 • NOWOCZESNY – przejrzysty , prosty i geometryczny układ , gdzie dominują designerskie elementy  (ozdoby ogrodowe , donice, rzeźby).
 • FORMALNY /FRANCUSKI– opiera się na układzie symetrycznym i geometrycznych kształtach , rośliny są w większości formowane (kule , stożki , sześciany ).
 • SWOBODNY / NIEFORMALNY łączący kilka stylów.
 • OGRÓD JAPOŃSKI-naśladuje naturę, jest prosty, harmonijny  i elegancki , można go założyć nawet na bardzo małej powierzchni.
 • OGRÓD WIEJSKI- o swobodnym klimacie i pozornym bałaganie z przewagą roślin bylinowych.
 • OGRODY TEMATYCZNE ( włoskie, greckie , śródziemnomorskie , górskie , nadmorskie itp.).

 

3. Druga wizyta  - przedstawienie KONCEPCJI OGRODU w formie wizualizacji 3d z naniesionym przebiegiem ciągów komunikacyjnych, lokalizacją elementów małej architektury, grup roślinności oraz trawników wraz ze szkicem podziału przestrzennego (plansza/rzut).

4. Trzecia wizyta – przekazanie docelowego opracowania oraz kosztorysu  na założenie ogrodu (jeśli klient wyraża takie życzenie).

Oferuję  Państwu KOMPLEKSOWĄ REALIZAJCĘ  naszych koncepcji ogrodowych oraz usługi związane z całoroczną pielęgnacją ogrodu.

 

Należy wysłać mapkę z naniesionym domem i granicami planowanego terenu  (dopuszczalny jest również schematyczny rys. odręczny) dodać kilka zdjęć, przeprowadzić wstępną waloryzację - opisać niekorzystne  widoki, miejsca, które trzeba zasłonić lub miejsca które wymagają wyeksponowania, określić wytyczne (planowane elementy małej architektury,  zbiorniki wodne, ścieżki ogrodowe, drogi  itp.). Jeśli klient nie jest w stanie sam dokonać waloryzacji , po przesłaniu zdjęć terenu, my możemy się tym zająć.

Po wstępnej analizie oczekiwań klienta powstaje wycena dot. koncepcji zagospodarowania danego terenu, a po jej akceptacji powstaje wizualizacja.

Propozycja wstępna nie jest wiążąca, może zostać skorygowana (możliwość jednej poprawki dot. zmian do 30% planowanej powierzchni, lub dwóch lub więcej dotyczących  pojedynczych elementów).

Po ostatecznej akceptacji koncepcji, wykonywane jest końcowe opracowanie zawierające rzuty z rozmieszczeniem poszczególnych elementów, bilans terenu, zapotrzebowanie materiałowe, tabela roślin oraz zalecenia/ wskazówki dot. pielęgnacji  planowanych roślin, a także harmonogram prac zawierający główne etapy wykonania.

Powstające plansze/ rzuty wykonywane są w większości w skali 1:100 co ułatwia ich odczytanie.

 

Część graficzna:

 1. Rzut zagospodarowania terenu - plansza  NAWIERZCHNIE w skali 1:100  lub  1:200  na którym przedstawione są planowane obiekty - zlokalizowane, zwymiarowane z opisem zastosowanych materiałów, oraz schemat oświetlenia z doborem opraw.
 2. Rzut zagospodarowania terenu - plansza  ZIELEŃ w skali 1:100 lub  1:200 z oznaczeniem istniejących oraz planowanych roślin,  (gatunki i odmiany, ich liczba w skupiskach i na rabatach).
 3. Wizualizacja komputerowa 3D (w formie plików jpg) oraz wirtualny spacer po ogrodzie.
 4. Rysunki pomocnicze (jeżeli wymaga tego specyfika projektu, np. przekroje).

Część opisowa:

        1. Bilans terenu, zapotrzebowanie materiałowe, zalecenia/ wskazówki dot. pielęgnacji roślin oraz trawnika.

        2. Kosztorys wstępny zawierający spis ilościowy roślin, materiałów do budowy nawierzchni oraz małej architektury, a także zestawienie kosztów realizacji projektu.

 

Cena  ostateczna  ustalana jest  przed rozpoczeciem prac projektowych, po uzyskaniu szczegółowych informacji dotyczących lokalizacji działki, jej powierzchni, ukształtowania  terenu, odległości od siedziby firmy  oraz poznaniu oczekiwań klienta co do intensywności zagospodarowania terenu.

© Copyright 2017 GardenProjekt.
Wszystkie prawa zastrzeżone.